Oprawa muzyczna

oprawa muzyczna pogrzebu

Oprawa muzyczna jest istotnym elementem ceremonii żałobnej. Rolą obecności muzyki na pogrzebie jest nie tylko uświetnienie uroczystości, ale także jej uzupełnienie. Tak bowiem, jak akcesoria pogrzebowe stanową widzialną scenografię, tak muzyka staje się tłem wydarzeń.

Zakład Pogrzebowy IRYS w Sosnowcu oferuje Państwu duży wybór możliwości, związanych z oprawą muzyczną pogrzebu. Ostatnia droga Zmarłego może być uświetniona akompaniamentem dźwięków trąbki, skrzypiec lub orkiestry. Niezależnie od dokonanego wyboru instrumentu, mającego towarzyszyć uroczystości gwarantujemy, że współpracujący z nami muzycy umieją stworzyć uroczysty nastrój ceremonii, wprowadzając atmosferę wzruszenia i zadumy.