Poradnik pogrzebowy

GDY UMRZE KTOŚ BLISKI

I.    Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu.

Należy udać się na oddział do szpitala po kartę zgonu. Osoba zmarła pozostaje w prosektorium do dnia pogrzebu. W dniu pogrzebu umawiamy się z rodziną na identyfikację zwłok i przewozimy do kościoła lub kaplicy w zależności gdzie odprawiana będzie ceremonia pogrzebowa. Odbiór ciała z miejsca zgonu przez jakąkolwiek firmę pogrzebową nie stanowi żadnego zobowiązania do dalszego korzystania z usług tej firmy.

II.    Jeżeli zgon nastąpił w domu

Należy wezwać pogotowie ratunkowe, by stwierdziło zgon i wypisało tzw. kartę zgonu (karta zgonu jest potrzebna do wystawienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego). Jeżeli pogotowie nie wystawi karty zgonu musimy zgłosić się do lekarza rodzinnego gdzie osoba zmarła się leczyła. Jeżeli zgon nastąpił w domu wystarczy zadzwonić do naszej firmy – wówczas odbierzemy osobę zmarłą i przewieziemy do domu pogrzebowego, gdzie zostanie przygotowana do ceremonii pogrzebowej.

III.    Od czego zacząć ?

1.    Po otrzymaniu karty zgonu udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego Miasta w którym nastąpił zgon, gdzie otrzymamy bezpłatnie 3 akty zgonu oraz ¼ część z karty zgonu, która jest opieczętowana przez USC (potrzebna jest ona do przedstawienia administracji cmentarza w celu dokonania pochówku).

Dokumenty potrzebne do załatwienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego :

– karta zgonu
– dowód osobisty osoby zmarłej
– dowód osobisty współmałżonka (jeśli współmałżonek istnieje)

2. Następnie udajemy się do Zakładu Pogrzebowego „IRYS” w celu załatwienia wszelkich formalności. Wspólnie z Państwem ustalimy najmniejsze szczegóły dotyczące pogrzebu oraz doradzimy przy wyborze trumny, urny.

3. Jeżeli ceremonia pogrzebowa odprawiona będzie w nie swojej parafii, musimy udać się do księdza lub organisty, któremu podlega kościół lub kaplica, w której ma się odbyć ceremonia, aby zarezerwować dzień i godzinę pogrzebu. Następnie udajemy się do swojej parafii powiadomić księdza o terminie pogrzebu.

4. Kolejnym krokiem będzie udanie się do administracji cmentarza w celu wyznaczenia miejsca pochówku.

5. Po uzgodnieniu terminu i godziny pogrzebu wracamy do Zakładu Pogrzebowego „IRYS” w celu załatwienia dalszych formalności i odebrania nekrologów.


ZASIŁEK  POGRZEBOWY

Zasiłek pogrzebowy od dnia 01.03.2011r. wynosi  4000,00 PLN.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w naszej firmie istnieje możliwość wypłacenia zasiłku pogrzebowego „od ręki” po rozliczeniu należności w stosunku do naszej firmy.
Nie pobieramy żadnych prowizji, a kwota zasiłku jest taka sama jak w przypadku osobistego stawiennictwa w ZUS.
Możliwości rozliczenia z naszą  firmą:
1. Rozliczenia gotówkowe.
2. Wypłata zasiłku pogrzebowego „od ręki” w naszej firmie.
3. Kredyt – w przypadku braku środków z zasiłku pogrzebowego załatwiamy dla Państwa kredyt.

Dokumenty potrzebne do załatwienia zasiłku pogrzebowego ZUS/KRUS :
– akt zgonu
– odcinek renty lub emerytury, ewentualnie książeczka rencisty
– rachunek za trumnę (wystawiony przez zakład pogrzebowy)

Kończąc chcielibyśmy podkreślić, iż jeżeli Państwo zdecydujecie się na skorzystanie z naszych usług, spotkacie się z wszelką pomocą w jednej z najcięższych chwil naszego życia jaką jest śmierć bliskiej osoby, a za niską cenę uzyskacie kompleksowe usługi pogrzebowe.