Pochówek kremacyjny

pogrzeb kremacyjny

Kremacja zwłok wzbudza z roku na rok coraz większe zainteresowanie. Dotyczy to nie tylko osób młodszych, ale także coraz częściej starszego pokolenia. Powody takiego zainteresowania są różne: pragnienie bycia dochowanym do grobu rodzinnego, pobudki osobiste, światopoglądowe czy też ekonomiczne. Coraz częściej odnotowywany jest też, w różnych częściach Polski, deficyt miejsc przeznaczonych na tradycyjne pochówki na cmentarzach.

Zakład Pogrzebowy IRYS w Sosnowcu również przeprowadzamy pogrzeby kremacyjne – gdy osoba zmarła za życia lub jego rodzina życzyła sobie, by jej zwłoki zostały spopielone. Po dokonaniu spopielenia – prochy zmarłego umieszcza się w urnie. Urnę z prochami składa się do grobu lub w kolumbarium.

Dokumenty potrzebne do załatwienia kremacji (spopielenia):
  • karta zgonu
  • zezwolenie na kremację (posiada zakład pogrzebowy)