Mistrz ceremonii

Organizujemy pogrzeby we wszystkich wyznaniach religijnych, a także pogrzeby świeckie nad którymi pracuje Mistrz ceremonii żałobnych.

Mistrz ceremonii jest na pogrzebie „ustami rodziny zmarłego”. Prowadzący pogrzeb mistrz ceremonii dba o dobre imię zmarłego i ochronę uczuć Jego bliskich.

Pogrzeb świecki to najbardziej otwarta ceremonia pogrzebowa. Towarzyszy każdej formie pogrzebu pochówku: tradycyjnej (w trumnie) jak również pochowaniu urny z prochami.

Celem świeckiego obrządku jest wspomnienie Osoby, jaką przychodzi nam pożegnać. Pragniemy oddać jej hołd, kreśląc jej portret i osobowość.

Słowo „świecki” ma w odniesieniu do niego 2 znaczenia. Mówi nam, że ta osoba prowadzi niereligijne ceremonie pogrzebowe i informuje, że jest to osoba bez święceń kapłańskich.

Rola Mistrza ceremonii:

  1. Uroczyste odprowadzenie ciała lub prochów do grobu.
  2. Prowadzenie ceremonii pogrzebowej w tym m.in. wygłoszenie wspomnienia i pożegnanie zmarłego wg. Ustaleń z Rodziną.