Pochówek kremacyjny

Pochówek kremacyjny – spopielenie ciała.

Z roku na rok coraz większe zainteresowanie zdobywa kremacja zwłok. My również przeprowadzamy pogrzeby, w których osoba zmarła lub jego rodzina za życia zażyczyła sobie, by jej zwłoki zostały spopielone. Po dokonaniu spopielenia prochy zmarłego umieszcza się w urnie. Urnę z prochami składa się do grobu lub w kolumbarium.

Dokumenty potrzebne do załatwienia kremacji (spopielenia):
  • karta zgonu
  • zezwolenie na kremację (posiada zakład pogrzebowy)